Användarvillkor

ÖVERSIKT

Välkommen till ELMANDER NATURPRODUKTER och vår hemsida, Elmander.se. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till ELMANDERS NATURPRODUKTER. ELMANDERS NATURPRODUKTER erbjuder denna webbplats, inklusive alla verktyg, tjänster och information som finns tillgänglig på denna webbplatsen till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här. nordicsoccersales.se drivs av Alingsås Skogstransporter AB, reg. No.556190-5190, Roslagsgatan 16, 44157 Alingsås. Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss engagerar du dig i vår ”tjänst" och samtycker till att vara bundna av följande villkor ("Servicevillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkoren och policyerna som hänvisas här och / eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning till användare som är webbläsare, säljare, kunder, köpmän, och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom åtkomst eller användning av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal bör du inte besöka vår webbsida eller använda våra tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, godkännande är uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller genomföra ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Vid fortsatt användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgörs ett automatiskt godkännande av dessa ändringar ifrån dig som besökare/användare. Vår butik är värd på Shopify Inc. De förser oss med online-e-handelsplattformen som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

WEBBUTIK VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor, samtycker du till att du är minst 18 år, eller att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindreåriga använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte, i användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon destruktiv kod. Överträder eller bryter du du emot någon/några av våra villkor resulterar detta i en omedelbar uppsägning av dina tjänster. (Villkor resulterar i en omedelbar avslutning av dina tjänster.)

ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (inte kreditinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss . De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

NUAKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDLÄNGELSE AV INFORMATION

Vi ansvarar inte för att information som görs tillgänglig på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förtroende av materialet på denna webbplats är på din egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens.

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt egna ansvar att kontrollera och övervaka ändringar på vår webbplats.

ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

PRODUKTER, TJÄNSTER  (OM TILLÄMPLIG)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.  Vi har gjort vårt bästa för att visa så exakta färger på bilderna som visas på produkterna i butiken. Vi kan däremot inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt och överstämma med den verkliga bilden.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av produkter eller tjänster som vi erbjuder.

Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst.  Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller av dig uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

NUAKTIGHET AV FÖRBETALNING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar du gör hos oss. Vi får, efter eget gottfinnande,begränsa eller avbryta de köpta mängderna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress.

I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadress / telefonnummer som anges vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att lämna aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. För mer information, se vår returpolicy.

ALTERNATIVA VERKTYG

Vi ger dig tillgång till tredjepartsverktyg vilket vi inte övervakar eller har någon kontroll eller ingång. Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som uppkommer från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg. All användning från din sida av valfria verktyg som erbjuds via sajten sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss.

Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ÖVRIGA INLÄGGOm du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post, eller på annat sätt ("kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss i något medium. Vi har ingen skyldighet (1) att upprätthålla eventuella kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, ändra eller ta bort innehåll som vi anser är olagliga, kränkande, hotande, nedsättande, förtalande, pornografiskt, otydliga eller på annat sätt motstridiga eller bryter mot någon part någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, missbrukande eller obscen material, eller innehålla datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

 

AVVIKELSER, FELAKTIGHETER OCH FÖRBISEENDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utlämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utlämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) . Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

FÖRBJUDEN ANVÄNDING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, förvirring, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

 

AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, föreställer eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din enda risk.

Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Inte i något fall skall Elmanders skogsprodukter, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare får inte i något fall ansvara för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll eller något annat förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) publicerat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om det meddelas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

 

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och vara oskadlig gentemot Elmander Skogstransporter och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda. Oskadligt från något krav eller krav, inklusive rimliga advokaters avgifter, gjord av tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller rättigheter för en tredje part.

SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse av dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för Tjänsten, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningstiden kommer att kvarstå trots uppsägning av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor är giltiga såvida inte du eller vi säger upp dem. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår egna bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon våra villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är förfallna till och med uppsägningsdagen; och / eller kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

HELA AVTALET

Bristen på oss att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett undantag från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas emot den författande parten.

FORCE MAJEURE

ELMANDERS NATURPRODUKTER (vi) ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Elmanders Naturprodukter’s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Elmanders Naturprodukter eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska styras och tolkas enligt svensk lag. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv domsrätt vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Elmanders Naturprodukter självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

ÄNDRING AV VILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillträde till vår webbsida eller tjänster efter ändringar av dessa användarvillkor medför ett automatiskt godkännande ifrån dig.

KONTAKT INFORMATION

ALIINGSÅS SKOGSTRANSPORTER AB

Roslagsgatan 16

44157 Alingsås, Sweden

Kontaktinformation:

Elmanders Naturprodukters Support E-post: Kontakt@elmander.se

 

Dessa Villkor var senast uppdaterade den 2021-04-25