Vad är skillnaden på jord och jord?

Precis under själva jordytan finns matjorden. Det är där daggmaskar, diverse markdjur och mikroorganismer bryter ned löv, vissnande växtdelar och annat organiskt material så att det bildas mylla, eller humus som det också kallas.

Många menar att det är den goda jorden man odlar i en trädgård och inte växter. Att A och O för en vacker och välvuxen trädgård är att se till att mikrolivet i marken har det bra. För när nedbrytningen och omsättningen i jorden fungerar kan växterna ta upp det de behöver av näring, vatten och syre.