Hemligheten med täckbark

Täckbark är bark som är färsk och rå och ska  inte förväxlas med barkmul. Täckbark ska läggas uppe på jorden. Tanken med täckbarken är att skapa en torr jordyta där det är svårare för fröogräs att gro. De rotogräs som finns kommer att växa upp i täckbarken men där är de lättare att rensa bort. Lägger du täckbark kring nysatta växter kan de få näringsbrist, så här bör du lägga på lite extra näring innan du lägger på barken. Kring växter som är etablerade är det inget problem, de påverkas inte av täckbarken. För att få ett bra ogrässkydd bör du lägga på 7-10 centimeter tjockt lager med täckbark och sedan bättra på med ny täckbark var tredje eller femte år.